ენციკლოპედია

მოცემულია ინფორმცია 2005 წლის 1 ივლისამდე.
მიმდინარეობს განახლება.

გთავაზობთ 2006 წელს საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის მიერ გამოცემული „სპორტის ენციკლოპედიის“ ელექტრონულ ვერსიას. მთელი მასალა მოგვაწოდა ელგუჯა ბერიშვილმა, რისთვისაც დიდ მადლობას ვუხდით პირადად მას და მთელ მის შემოქმედებით ჯგუფს.