სიმბოლიკა

“საქართველოს ოლიმპიელთა კლუბის”   ლოგო

……………………………………………………………………………………..

“საქართველოს ოლიმპიელთა კლუბის” გერბი

……………………………………………………………………………………..