კატეგორია: კლუბის ვიდეოები

ესტაფეტა “ამირანის ცეცხლი“ ოლიმპიელთა კლუბში შეინახება

“ამირანის ცეცხლი“ სპორტის სამინისტროსთან

“>

საქართველოს ოლიმპიელთა კლუბი ზუგდიდის II საჯარო სკოლაში

საქართველოს ოლიმპიელთა კლუბი ანაკლიის პატრიოტთა ბანაკში

საქართველოს ოლიმპიელთა კლუბისა და კეთილი ნების მისია-მისიონერების 2010 წლის საზაფხულო ბანაკი (I ნაწილი)

საქართველოს ოლიმპიელთა კლუბისა და კეთილი ნების მისია-მისიონერების 2010 წლის საზაფხულო ბანაკი (II ნაწილი)

ვანო გრიქუროვი

ვანო გრიქუროვი

საქართველოსა და საბჭოთა კავშირის დამსახურებული მწვრთნელი

რობერტ შავლაყაძე

რობერტ შავლაყაძე

ოლიმპიური ჩემპიონი

შოთა ბუაძე

შოთა ბუაძე

ყოფილი ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემიის პროფესორი,
პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

საქართველოს ოლიმპიელი ჩემპიონები